Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Μίλενα ΧορμήΣτατιστικής και αναλογιστικών χρηματοοικονομικών μαθηματικών Αιγαίου στην Σάμο πέρασε η Μιλένα Χορμή,συγχαρητήρια