Beauty Optic

Beauty Optic
Beauty Optic οπτικά-φακοί επαφής

Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Μίλενα ΧορμήΣτατιστικής και αναλογιστικών χρηματοοικονομικών μαθηματικών Αιγαίου στην Σάμο πέρασε η Μιλένα Χορμή,συγχαρητήρια