Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ

Τίς καλύτερες ευχές μου στην Ιωάννα Χριστοπέτρου και τον Δημήτρη που αραβωνιάστηκαν