Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ

Χριστιάνα Τσιώρου-τέτοια ομορφιά δεν μπορεί να αποτυπωθεί μέσα από μια φωτογραφία