Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΕΚΑΠ

Πολύ καλή και όμορφη παρουσία από το ΚΕΚΑΠ στην έκθεση του Επιμελητηρίου