Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ

Στην εκπομπή της Νεας Τηλεόρασης Κρήτης 
<στο κόκκινο> συμμετέχει η γυμνάστρια Ιωάννα Σκανδαλάκη