Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Είμαι σίγουρος ότι η Βασιλική Μπινιάρη ήταν η πιο όμορφη στο συγκεκριμένο μπαρ