Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Στο Gelarto

Για παγωτό στο Gelarto ητανΤαάης Πετρόπουλος ,Κακαναράκης και  Νίκος Τσούρδης