Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

Υποψήφιος στο Επιμελητήριο Κορινθίας ο Παναγιώτης Μεταξας

Ο γενικός γραμματέας του ΚΑΟΚ ο Παναγιώτης Μεταξάς που ειναι ασφαλιστικός σύμβουλος ειναι υποψήφιος με το συνδυασμό 2017 ΑΛΛΑΓΗ στο Επιμελητήριο Κορινθίας