Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ

Το παρών στο ντέρμπι στο Κουτσοπόδι εδωσαν ο πρόεδρος της ΕΠΣΑ Βασίλης Σιδέρης και ο δαιτητής Παύλος Τσιτουρίδης