Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Υποψήφιος με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗ και τον Θοδωρή Βασιλόπουλο ο Γιώργος Θω
μοπουλος
Νέος με σπουδές στα οικονομικά και απο μικρός στο εμπόριο