Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ

Στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασού είχε πάει ο Γιάννης Καλκάνης