Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

ΣΤΟΥ ΤΣΑΚΙΡΗ

Στου ΤΣΑΚΙΡΗ ήταν την Κυριακή για φαγητό ο Σπύρος Τσετσέκος με την οικογένεια του