Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

ΨΑΡΟΣΑΒΟΥΡΑΣ

Ο Ψαροσαβούρας στο Ναύπλιο ειναι προτεινόμενος στα 10 καλύτερα εστιατόρια στους ανθρώπους τις ναυτιλίας