Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

ΜΑΝΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

Και οι εκπρόσωποι της διαιτησίας Βαγγέλης Μανούχος και Παύλος Τσιτουρίδης ήταν στο party στο Big Fish