Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Λάμπρος και Μαρικαίτη


Τις καλύτερες ευχές μου στον Λάμπρο Μαστοράκο και την Μαρικαίτη Κολεβέντη που παντρεύτηκαν