Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

Στο ΚΑΘΟΔΟΝ

Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Σκούφης και η πανέμορφη γραμματέας του Δήμου Βασιλική Σπανού παρευρέθηκαν στα εγκαίνια του ΚΑΘΟΔΟΝ