Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Βασιλόπουλος και Τζίτζης

Αν και ο Τζίτζης είναι συνέχεια στους αγώνες της κόρης του βρίσκει χρόνο για να δει μπάσκετ με το φιλαράκι του τον Βασιλόπουλο