Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Στο ΕΝ ΛΕΥΚΩ

Ο κ.Σκούρας με τους ιδιόκτητες του ΕΝ ΛΕΥΚΩ Χρήστο Κωστούλα και Περικλή Μαυρούλη σε μια πολύ όμορφη βραδιά