Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019

Στα Μέγαρα ήταν τα <Κουρέλια>

Στον 2ο  Βυζαντινό Αγώνα Δρόμου μια διαδρομή 50 χλμ στα Μέγαρα συμμετείχε η δρομική παρέα από το Αργος <Κουρέλια>