Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019

Τιμήθηκαν οι αθλητές του Αριστέα

Οι αθλητές του Αριστέα που είχαν επιτυχίες στις ρίψεις σε πανελλήνιο επίπεδο τιμήθηκαν από την ΤΕ ΣΕΓΑΣ Ανατ.Πελοποννήσου