Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019

Ιωάννα

Εστω και με μια μικρή καθυστέρηση χρόνια πολλά στην κουκλάρα Ιωάννα Σκανδαλάκη για την γιορτή της