Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

Ελισάβετ

Το εχω γράψει και το ξαναγράφω-πολύ υψηλο το επίπεδο στο ντύσιμο και την ομορφιά της Ελισάβετ Ντεβέ