Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019

Νίκος Μαυροκορδόπουλος

Παρών στον αγώνα μπάσκετ Κιβέρι-Λεωνίδιο ηταν ο Νίκος Μαυροκορδόπουλος