Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

Ηρώ

Πανέμορφη η Ηρώ Σκαλίδη στο Ρέθυμνο στην επίσκεψη της αντιπροσωπείας από το Τολό