Σάββατο, 27 Απριλίου 2019

Στην ΑΙΓΛΗ με μαγειρίτσα

Μετά την Ανάσταση στην ΑΙΓΛΗ με την παραδοσιακή μαγειρίτσα