Σάββατο 27 Απριλίου 2019

Χριστιάννα


Στο Ναύπλιο απολάμβανε τον καφέ της η πανέμορφη Χριστιάννα Τσιώρου