Τρίτη 23 Απριλίου 2019

Με Γιώργο Μουσταίρα στο ΑΛΕΤΡΙ

Στο "Αλέτρι", την . Κυριακη . τραγούδησε , η ομάδα Μουσικής & Τραγουδιού της Πολιτιστικής Πρότασης, με τον δάσκαλό μας Βασίλη Καλιαγκό, τον Βαγγέλη Ζερβόπουλο και την εκπληκτική Μαρία Καραφωτιά.