Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019

Συνεχίζει ο Χατζίκος στον ΑτρέαΈνα από τα πολυτιμότερα γκαρ του Ατρέα ο Χατζίκος που ανήκε στον Αριστέα συμφωνησε,υπέγραψε και συνεχίζει στον Ατρέα