Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019

Μπράβο Βασιλική

Στο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών πέρασε η Βασιλική Τσιράκη,συγχαρητήρια