Σάββατο, 31 Αυγούστου 2019

Μπράβο Κατερίνα

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά πέρασε η Κατερίνα Μεταξά συγχαρητήρια