Κυριακή, 11 Αυγούστου 2019

Μία ακόμα μεταγραφή ο Τήρωνας

Συνεχίζει τις μεταγραφικές του κινήσεις ο Τήρωνας αποκτώντας τον Ανδριανό Σάλτα