Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019

Μία ακόμα μεταγραφή ο Τήρωνας

Μια ακόμα μεταγραφή για τον Τήρωνα Αγίων Θεοδώρων που δείχνει ότι ισχυροποιείτε αφού απέκτησε από τον Μίλωνα τον Αργύρη Δεκαβάλλα