Σάββατο, 31 Αυγούστου 2019

Party στο Paradise Lost

Party απόψε στο Paradise Lost για εμας τους <γεροντόσαυρους> ηλικίες από 50 έως πενηντακάμποσο !! 
και οι 60΄άριδες έχουν ψυχή !!!