Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019

Παναγιώτης Κουτσοδήμος

Στο Αλεξάνδρειο δίπλα στον μεγάλο Νίκο Γκάλη ο Παναγιώτης Κουτσοδήμος