Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

ΚΑΤΣΙΡΗΣ στο Κιβέρι

Δευτέρα και Τρίτη κλειστά και όλες τις υπόλοιπες ήμερες ανοικτά από το μεσημέρι  στου ΚΑΤΣΙΡΗ στην παραλία στο Κιβέρι