Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2019

Κατσούρης και Ζ'ερβας

Στο Amaro ο Γιώργος Κατσούρης και ο Γιώργος Ζέρβας συζητούν τον επομενο ποδοσφαιρικό σταθμό του Ζέρβα