Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019

Γιάννης και Ευγενία

Τον θρησκευτικό γάμο έκαναν ο Γιάννης Μπασιμακόπουλος και η Ευγενία Καλιανεζου τις καλύτερες ευχές μου