Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019

Τα παιδιά του ΙΕΚ

Τις Μυκήνες επισκέφτηκαν τα παιδιά του ΙΕΚ Πελοποννήσου το τμήμα τουριστικών σπουδών