Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

Στο STAVROPOULOS MEAT GRILL

Καλές γιορτές από τα κορίτσια την Κωνσταντίνα και την Ιωάννα στο σέρβις στο 
STAVROPOULOS MEAT GRILL