Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2020

Μανώλης Ψαρρός

 Στη Καρυά είχε πάει ο Μανώλης Ψαρός με την Ελένη και τον γιο του