Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020

Κυριάκος Κερανόπουλος

Ο Κυριάκος Κερανόπουλος ο νέος υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του 5th Avenue Athens Club.. με την Κατερίνα Πλακίδα