Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020

Μαρία Σιδέρη

Επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη η Μαρία Σιδέρη και ειχαμε <σεισμό> στην παραλία της Επανωμής