HOTEL

HOTEL

ΠΟΤΟΣ

ΠΟΤΟΣ

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020

Τα σχέδια του Λιόλιου για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ
Ο Βαγγέλης Λιόλιος ανέλυσε με κάθε λεπτομέρει τα σχέδια του για το «αύριο» του ελληνικού μπάσκετ.Ο πρόεδρος του Προμηθέα θα διεκδικήσει την προεδρεία της ΕΟΚ στις ερχόμενες εκλογές και μέσω του site dwsepasa.gr, έκανε γνωστά τα πλάνα του για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού μπάσκετ. 
Αναλυτικά όσα αναφέρονται:
Είναι γεγονός ότι η κοινωνία μας βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις, οι οποίες έχουν αντίκτυπο σε όλο το φάσμα της καθημερινότητας και εξ αυτού του λόγου το αύριο φαντάζει πιο απαιτητικό από ποτέ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιπτώσεις είναι ανυπολόγιστες και όλες οι κυβερνήσεις παγκοσμίως αντιμετωπίζουν προκλήσεις που θα οδηγήσουν αναπόφευκτα στον άμεσο μετασχηματισμό τους, διαφοροποιώντας πλήρως όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
 Σε αυτό το περιβάλλον που αλλάζει, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μαζί να οραματιστούμε το αύριο του εθνικού μας αθλήματος, το οποίο διαχρονικά αποτελεί το σημαντικότερο εξαγωγικό προϊόν του ελληνικού αθλητισμού και συνδετικό κρίκο της ελληνικής κοινωνίας.
Πριν από περίπου τρεις μήνες, για πρώτη φορά στα δρώμενα του αθλήματος άνοιξε μία συζήτηση για τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την εξέλιξη και την αναβάθμιση του αθλήματος. Σε αυτή τη συζήτηση συμμετείχαν τα σωματεία, οι φορείς του αθλήματος καθώς και οι φίλαθλοι, οι οποίοι κατέθεσαν τις προτάσεις τους, με κάθε μέσο και τρόπο.
Το συμπέρασμα από τη σύνθεση όλων των ανωτέρω απόψεων ήταν ένα. Απαιτείται άμεσα αλλαγή πορείας. Χρειαζόμαστε νέα πνοή, προκειμένου το ελληνικό μπάσκετ να ακολουθήσει τα δεδομένα της νέας εποχής. Στο πλαίσιο αυτό, το ελληνικό μπάσκετ έχει ανάγκη μία σύγχρονη ομοσπονδία, η οποία θα δίνει την απαραίτητη ώθηση στα σωματεία προς τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους και ταυτόχρονα θα είναι αρωγός τους, υποστηρίζοντάς τα και εξαλείφοντας τα προβλήματα τους. Την κρίσιμη αυτή στιγμή απαιτούνται νέες ιδέες, νέοι τρόποι λειτουργίας, οι οποίοι θα στοχεύουν στην ταχύτητα, στην αμεσότητα, στην αποτελεσματικότητα και κυρίως στην οικονομική εξυγίανση.
Οι προτάσεις που κατατέθηκαν μέσω αυτού του καινοτόμου διαλόγου, σε συνδυασμό με τις πάγιες εκπεφρασμένες θέσεις μας για τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το μπάσκετ όπως το οραματιζόμαστε, οδήγησαν σήμερα σε αυτό το πλαίσιο αρχών. Όπως θα αναλυθεί λεπτομερώς, παραθέτουμε συγκεκριμένα τους βασικούς άξονες παρεμβάσεων καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας και προτεραιοτήτων για την επόμενη τετραετία, προκειμένου όλοι να έχουμε το μπάσκετ που οραματιζόμαστε.
Άξονας 1: Σύγχρονη οργανωτική δομή της ομοσπονδίας και διαχωρισμός αρμοδιοτήτων
Η πρώτη βασική αρχή για την αποτελεσματική ανταπόκριση στις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει σήμερα το μπάσκετ, είναι ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και των στελεχών που θα υλοποιήσουν το όραμα.
Αποκλειστική ευθύνη του ΔΣ της ΕΟΚ αλλά και των επιτροπών της δευτερευόντως, είναι να σχεδιάσουν το όραμα για το μέλλον του Ελληνικού μπάσκετ όπως, επίσης, και να καταρτίσει το οργανόγραμμα της Ομοσπονδίας, ορίζοντας τα στελέχη (τεχνοκράτες) που θα αναλάβουν την ευθύνη υλοποίησής του. Το ΔΣ της Ομοσπονδίας θα υποχρεούται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την αποτελεσματικότητα των στελεχών αλλά και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Επί της ουσίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, σε αγαστή συνεργασία με τα σωματεία και τις Ενώσεις, ενσκήπτοντας στα αιτήματα της κοινωνίας και τις ανάγκες του ελληνικού μπάσκετ, θα οριοθετήσουν την κατεύθυνση και το όραμα για το αύριο του αθλήματος. Από την άλλη πλευρά, τα αρμόδια στελέχη που θα επιλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, θα αναλάβουν να μας οδηγήσουν εκεί.
Συγκεκριμένα:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ καθώς και οι Επιτροπές της Ομοσπονδίας λειτουργώντας δημοκρατικά και συλλογικά, θα συνεδριάζουν τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο, αλλά και εκτάκτως, όποτε τούτο κριθεί απαραίτητο, έχοντας ως αντικείμενο τη θέσπιση στόχων που θα οδηγήσουν το Ελληνικό μπάσκετ τη θέση που του αρμόζει, ενώ παράλληλα θα ελέγχει και κατά πόσον αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται.
Για την επίτευξη των στόχων που θα θέσει το ΔΣ, αποκλειστικά υπεύθυνα είναι τα έμμισθα στελέχη που θα αναλάβουν τη λειτουργία της ομοσπονδίας, με βάση το νέο οργανόγραμμα της ΕΟΚ. Με τις γνώσεις τους καθώς και την εμπειρία τους, χωρίς καμία παρέμβαση από τα μέλη του ΔΣ, θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη ομοσπονδία, η οποία θα έχει ως βασικά χαρακτηριστικά την ταχύτητα, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα.
Είναι απολύτως εναρμονισμένο με τις πάγιες θέσεις μας ότι τα μέλη του ΔΣ δεν θα λαμβάνουν καμία αμοιβή, άμεση ή έμμεση, είτε αυτή αφορά τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε επιτροπή, είτε τις αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει. Όπως, εξάλλου, έχει επισημανθεί, τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΟΚ δεν θα εμπλέκονται με κανέναν τρόπο στην καθημερινή λειτουργία της ομοσπονδίας. Η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της ομοσπονδίας, βαρύνει τα έμμισθα στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο οργανόγραμμα της ΕΟΚ και τα πρόσωπα αυτά θα κληθούν να υλοποιήσουν απρόσκοπτα το όραμα της Ομοσπονδίας για το αύριο. Εννοείται, ότι ο έλεγχος της αποδοτικότητας των στελεχών θα είναι διαρκής και τα στελέχη θα αποδίδουν λόγο για τα πεπραγμένα τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενώπιον του ΔΣ.
Ακρογωνιαίος λίθος του πλαισίου αρχών για τη μετάβαση στο αύριο, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και αποδοτικού τμήματος Marketing, που θα δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων, παρέχοντας επιπλέον πόρους στην Ομοσπονδία για να επιτελέσει το έργο της. Η ύπαρξη παικτών με πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο βεληνεκές, αποτελούν την ευνοϊκή συγκυρία αλλά και ταυτόχρονα την ευκαιρία, ώστε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης να αναπτύξει τις υπάρχουσες χορηγικές συνεργασίες και να δημιουργήσει νέες, οι οποίες θα δώσουν νέα πνοή στην ΕΟΚ και θα βελτιώσουν την εξωστρέφεια του ελληνικού μπάσκετ, το οποίο πρέπει και αξίζει να είναι παγκόσμιο brand.
Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητος στη νέα εποχή, ο εκσυγχρονισμός της προβολής και της προώθησης όλων των πρωταθλημάτων που τελούν υπό την αιγίδα της ΕΟΚ. Με το άθλημα να έχει παρουσία σε κάθε γωνιά της επικράτειας, συντονίζουμε κεντρικά την εικόνα των διοργανώσεων και θέτουμε κατευθυντήριες γραμμές (live streaming, ονοματοδοσία πρωταθλημάτων, κοινοί χορηγοί σε διάφορες βαθμίδες και ηλικιακές κατηγορίες) με τις οποίες δημιουργούμε επιπλέον έσοδα, τα οποία θα στηρίξουν τις προσπάθειές μας στη συγκεκριμένη δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Άξονας 2: Πλήρης διαφάνεια σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της ομοσπονδίας
Προωθούμε άμεσα νέο οργανόγραμμα με πλήρη αναδιαμόρφωση του υπάρχοντος, το οποίο παρουσιάζει τη δομή της Ομοσπονδίας και θα είναι προσβάσιμο σε όλους μέσω της ιστοσελίδας της ΕΟΚ. Τοιουτοτρόπως, κάθε φίλαθλος, κάθε σωματείο, κάθε συνεργάτης θα έχει πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα για τη λειτουργία της ΕΟΚ. Όλα τα έμμισθα στελέχη που θα ενταχθούν στο δυναμικό της ομοσπονδίας, θα γνωστοποιούν το προσόντα τους, το επιστημονικό και αθλητικό background τους και τις γνώσεις τους, καθώς θα είναι υποχρεωτική η ανάρτηση του βιογραφικού τους στην ιστοσελίδας της ομοσπονδίας.
Συνοπτικώς, παρουσιάζεται η αρχική δομή που θα αποτελέσει το όχημα για τη μετάβαση στο αύριο του μπάσκετ που οραματιζόμαστε.