Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

Στο ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ

 Δεν συγκρίνεται δεν υπάρχει καμία αντίρηση στο ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ στην οδό Ινάχου βρίσκουμε το καλύτερο ψωμί