Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Πετσέλης

Με καλούς φίλους απο τις Μυκήνες ηταν στου ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ο αντιδήμαρχος Χρήστος Πετσέλης