Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Στις Melinas


Ο κ.Κανέλος ο κ.Σκάζας και άλλοι καλοί φίλοι ήταν για φαγητό Κυριακή βράδυ στις Melinas στις Μυκήνες