Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

Δώρα

Υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.... στην Κάντια με την παρουσία της Δώρας Μίχα