Κυριακή 5 Ιουλίου 2020

Αγγελική και Σταυρούλα

Αγγελική και  Σταυρούλα-δυο κουκλιά στην πλατεία του Αργους