Κυριακή, 19 Ιουλίου 2020

Παρέα φωτιά

 Αρια, Χαρά ,Σπυριδούλα,Νικολέτα 

Τρυφερη και Αγγέλική

 παρέα φωτιά στο Καφέ "Ζήνα" 

Μεζετζίδικο

Χρόνια πολλά Αρια