Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

Νατάσα Βελιανίτη

 Μις τουρισμός 2020 αναδείχτηκε η Νατάσα Βελιανίτη,συγχαρητήρια